top of page

私たちのチームに参加してください!

DSC00114.JPG

Nhân viên hành chính nhân sự

Hành chính nhân sự

Nhân viên Kỹ thuật đúc nhựa

Phòng kỹ thuật

Nhân viên bảo dưỡng khuôn

Phòng kỹ thuật

Nhân viên sản xuất khuôn

Phòng kỹ thuật

Nhân viên sản xuất khuôn (Kỹ thuật New model)

Phòng kỹ thuật

Nhân viên mua hàng

Phòng mua hàng

bottom of page