top of page
317A0800.jpg

PHỤ TÙNG XE
&
​THIẾT BỊ GIA DỤNG

 

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

Tại SSP Moulding, sản phẩm được kiểm soát định kỳ bởi máy đo 2D & đo 3D. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý bởi hệ thống của đội ngũ quản lý sản xuất

Phụ tùng xe

_U8A7076-removebg-preview.png

XE HONDA

automobiles

Thiết bị gia dụng 

Househol

​Sản phẩm văn phòng ​

Office
Sẵn sàng sản xuất sản phẩm của bạn?

Bắt đầu hợp tác với SSP ngay hôm nay

bottom of page