top of page

Nhân viên hành chính nhân sự

Hành chính nhân sự

About the Role

  • Thực hiện các công việc tuyển dụng, đào tạo

  • Lập mới và gia hạn hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động theo quy định công ty

  • Cập nhật và quản lý người nghỉ việc và ban hành các quyết định liên quan

  • Thực hiện các công việc hành chính: bếp ăn, bảo vệ,…

  • Làm thanh toán điện, nước, nhà cung cấp

  • Các công việc liên quan : PCCC, môi trường, an toàn,…

  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Requirements

  • Lương thỏa thuận theo năng lực.

  • Phụ cấp: phụ cấp nhà ở, con nhỏ, đi lại và thưởng chuyên cần.

  • Các chế độ khác theo luật lao động, nghỉ mát hàng năm tại các khu resort cao cấp.

Requirements

Benefits

For any questions or inquiries, please contact us through the form below!

Thanks for submitting!

bottom of page