top of page

Join Our Team!

DSC00114.JPG

Nhân viên Kỹ thuật đúc nhựa

Phòng kỹ thuật

Nhân viên bảo dưỡng khuôn

Phòng kỹ thuật

Nhân viên sản xuất khuôn

Phòng kỹ thuật

Nhân viên sản xuất khuôn (Kỹ thuật New model)

Phòng kỹ thuật

bottom of page